Oslogruppen av Antroposofisk Selskap
_______
 
Velkommen
Programmet
Foredragsholdere
____________
KARL-MARTIN
DIETZ
Intervju med
Karl-Martin Dietz
Den konstruerte
virkelighet
Antroposofi og
fornuftens fremtid
____________
Kurs
Studiegrupper
Utstillinger
Annet i huset:
Utleie av lokaler
Biblioteket
Antropos
Libra
Om Oslogruppen
Kontakt oss
Antroposofi
Rudolf Steiner:
Biografisk skisse
Steiner i Norge
Litterært verk
Nye utgivelser
på norsk
Forlagslinker
Artikler
Linker
 
 
 
 
 
 
 
www.oslogruppen.no
KARL-MARTIN DIETZLES ET INTERVJU MED KARL-MARTIN DIETZ HER

LES ARTIKKELEN "DEN KONSTRUERTE VIRKELIGHET" HER

LES ARTIKKELEN "ANTROPOSOFI OG FORNUFTENS FREMTID.
HVA ER EGENTLIG VITENSKAPELIGHET? " HER

 

Dr. phil. Karl-Martin Dietz
Friedrich von Hardenberginstitut für Kulturwissenschaften
Hauptstrasse 59, DE-67117 Heidelberg
www.hardenberginstitut.de

 

Karl-Martin Dietz er en av Oslogruppens medarbeidere og i 2011 kom han igjen til Oslo i anledning Oslogruppens 75 års-jubileum og 150 års-jubileet for Rudolf Steiners fødsel. Han holdt to seminarer under hovedtittelen: "Rudolf Steiner in der Gegenwart - Zugänge und Wirkung".

Oslogruppen har tidligere arbeidet med hans bok "Wenn Herzen beginnen, Gedanken zu haben." - når hjertene begynner å ha tanker, som gjelder tenkningens utvikling til spiritualitet. Denne  "hjertetenkningen" var årstema for 2007/2008 i Det allmenne Antroposofiske Selskap (verdensselskapet).

Boken forelå på norsk til hans besøk i 2011 under tittelen: "Når hjertene begynner å ha tanker", utkommet på Antropos Forlag.

 
KARL-MARTIN DIETZ, født 1945 i Heidelberg. Studerte klassisk filologi, germanistikk og filosofi ved siden av økonomi i Heidelberg, Tübingen og Roma. Utdannelse til steinerskolelærer på videregående trinn. Tok doktorgraden med et arbeid over førsokratisk filosofi. 1974 - 1980  undervisning ved Universitetet i Heidelberg. 1978 grunnlegger han Friedrich von Hardenberg Institut für Kulturwissenschaften i Heidelberg sammen med Thomas Kracht. 1982 medvirket han i å forberede grunnleggelsen av Den Frie Waldorfskole i Heidelberg. Ga lærerutdannelseskurs. Innenfor rammen av instituttet har han siden 1990 holdt seminarer for forskjellige foretak og organisasjoner om personlighetsutvikling, selvutvikling (Selbstführung) og spørsmål om samarbeid, så vel som seminarer om "dialogisk skoleledelse" ved forskjellige steinerskoler. Siden 2003 har han også undervisningsoppdrag ved Universitetet i Karlsruhe til temaet "dialogisk ledelse". 
 

PUBLIKASJONER:


Die Suche nach Wirklichkeit  (1988);
Metamorphosen des Geistes:
Band 1: Prometheus, der Vordenker - vom göttlichen zum menschlichen Wissen (2. opplag 2004);
Band 2: Platon und Aristoteles - Das Erwachen des europäischen Denkens (2. opplag 2004);
Band 3: Heraklit von Ephesus und die Entwicklung der Individualität (2. opplag 2004);
Individualität im Zeitenschicksal (1994);
Gemeinschaft durch Freiheit. Perspektiven für die Zukunft des Geistesleben (1996);
Anthroposophie tun - Beobachtungen zu Rudolf Steiners Führungsstil (1996);
Dialog. Die Kunst der Zusammenarbeit (1998, 2001);
Die Wette um den Menschen - ihr vorläufiger Ausgang im 20. Jahrhundert (2000);
Freiheit oder Anpassung? Zur Aktualität des ethischen Individualismus (2001);
Eltern und Lehrer in der Waldorfschule (2002);
Dialogische Führung (zusammen mit Thomas Kracht, Frankfurt 2002);
Produktives Unbehagen. Ûber die Chancen der kollegialen Selbstverwaltung (2003);
Erziehung in Freiheit. Rudolf Steiner über Selbständigkeit im Jugendalter (2003);
Leben im Dialog. Perspektiven einer neuen Kultur (Hg., 2004);
Gesund denken und handeln. Zur geistigen Dimension der Salutogenese (2004);
Wenn Herzen beginnen, Gedanken zu haben (nyutgivelse 2005);
Dialogische Schulführung an Waldorfschulen (2006). Utkommet på norsk: Dialogisk skoleledelse ved steinerskoler (oversatt av Arne Nicolaisen og kan kjøpes i Antropos bokhandel )

Når hjertene begynner å ha tanker, Antropos Forlag (2011). Antropos bokhandel

 
 
OSLOGRUPPEN AV ANTROPOSOFISK SELSKAP
JOSEFINES GT.12, 0351 OSLO
WWW.OSLOGRUPPEN.NO
___________________________________________________
Velkommen - Programmet - Foredragsholdere - Karl-Martin Dietz -
Kurs/studiegrupper - Utstillinger - Annet i huset - Om Oslogruppen -
Antroposofi - Rudolf Steiner - Artikler - Linker
TIL TOPPEN AV SIDEN