Oslogruppen av Antroposofisk Selskap
_______
 
Velkommen
____________
PROGRAMMET
____________
Foredragsholdere
Karl-Martin Dietz
Kurs
Studiegrupper
Utstillinger
Annet i huset:
Utleie av lokaler
Biblioteket
Antropos
Libra
Om Oslogruppen
Kontakt oss
Antroposofi
Rudolf Steiner:
Biografisk skisse
Steiner i Norge
Litterært verk
Nye utgivelser
på norsk
Forlagslinker
Artikler
Linker
 
 
 
 
 
 
 
www.oslogruppen.no
Oslogruppens vårprogram 2018  

Fellesprogrammet 2018
Fellesprogrammet
som PDF-fil


Oslogruppen holder til i Josefines gt. 12 sammen med Antropos Forlag og Bokhandel. Møtene i Oslogruppen finner sted tirsdager kl 19.30 når ikke noe annet er angitt. Entré kr 70 / kr 40 (stud.). Kr 50 for samtalekvelder. Kr 100 ved utenlandsbesøk, eller egne satser oppgitt i programmet. Arrangementene er åpne for alle interesserte.

Vi fortsetter i vårsemesteret studiearbeidet over "Antroposofiske ledesetninger.
Antroposofiens erkjennelsesvei. Mikael-mysteriet", Antropos Forlag 2009.
Arbeidet strekker seg over fire kvelder. Temaet for første gang står i programheftet.
Temaene for de tre neste kvelder vil bli angitt på Oslogruppens web-side etterhvert.

André Bjerke 100 år. Oslogruppen arrangerer dette semesteret to kvelder i anledning av 100 års-jubileet for André Bjerkes fødsel. Den første kvelden tar for seg hans arbeid med Goethes farvelære, den andre er viet biografiske motiver og hans diktning, med et kunstnerisk program.

 
Tirsdag 9/1

Tone Juve synger Draumkvedet
Tone Juve er lærer på Steinerskolen i Vestfold, har folkemusikk-utdannelse fra Høyskolen i Telemark og Ole Bull Akademiet i Bergen.
Entré: kr 150.
Kl 19.30 i Josefines gt 12.
Arr.: Oslogruppen og Vidargruppen.

 

Tirsdag 16/1

Antroposofiske ledesetninger (1)
Samtalekveld med en innledning. Vi begynner med ledesetningene 85 - 87, side 63 - 64 i den norske utgaven.

 
Tirsdag 23/1 Arne Nicolaisen:
“Den moderne teknologiske utvikling og dens utfordringer.”
 
Fredag 26/1 - søndag 28/1

Seminar med Ulrike Wendt: "Eterartene i bevegelse"
Vi nærmer oss en forståelse av de fire eterartene gjennom eurytmi og meditativ forskning. Øvelser fra “utforskningen av det levende” etter Dorian Schmidt. På tysk med oversettelse.
Ulrike Wendt er eurytmist og forsker. Øvelser etter eurytmisten Marjorie Spock.

Fredag kl 17 - 20.30, lørdag kl 10 - 16, søndag kl 10 - 12.30.
Seminaravgift kr 1500 betales på konto 1254.62.50766 eller kontant ved ankomst. Seminaret krever ingen forkunnskaper.
Påmelding og spørsmål til mirjam.humpfer@gmail.com.
Arr.: Mirjam Humpfer i samarbeid med Oslogruppen.

 

Tirsdag 30/1

André Bjerke 100 år, 1
Arne Nicolaisen, Jan Henrik Wold og Morten Eide.
“André Bjerke og Goethes farvelære, - med særlig vekt på polaritetsideen.”
Betraktninger, eksperimenter og samtale.

 
Tirsdag 6/2

Antroposofiske ledesetninger (2)
Samtalekveld med en innledning.
Tema: Aforismer fra et medlemsforedrag holdt i London 24. august, samt ledesetningene 88 - 90, side 65 - 68 i den norske bokutgaven.

 
Lørdag 10/2 Samtalegruppe om teknologiens virkninger, 1. gang
“Fører den moderne teknologien til at virtualiteten fortrenger virkeligheten?”
Kl 12 - 14 i biblioteket, Josefines gate 12, lørdagene 10/2, 10/3 og 14/4.
Ansvarlig: Lars W. Gran.
 
Tirsdag 13/2 André Bjerke 100 år, 2
Oddvar Granly: “André Bjerke og Oslogruppen.”
Eurytmi: Vilde Hegland. Resitasjon og sang: Vilde Bjerke.
Entré kr 150/100.
 

Tirsdag 20/2

Liv Skappel Gran: “Hjertetenkning som motvekt til kunstig intelligens.”

 
Tirsdag 27/2 Antroposofiske ledesetninger (3)
Samtalekveld med en innledning.
Tema:Ledesetningene 91 - 102, side 68 - 71 i den norske bokutgaven.
 
Fredag 2/3 og lørdag 3/3

Seminar om det tregrente menneske og dets betydning,
pedagogisk, medisinsk, sosialt

Fredag kl 19 - 21

Innledninger til samtale:

Ted Warren: Introduksjon til det tregrente menneskebilde, og dets betydning for steinerpedagogikken og forståelsen av barnets utvikling.
Geir Hågvar: Rudolf Steiners oppdagelse av menneskets tregrening i 1917, og konsekvensene for hans samfunnssyn.

Lørdag kl 11 - 15.30
Kl 11: Jan Eilif Guettler:
Barnets fysiologi mellom det 7. og 14. år, og betydningen for pedagogikken.
Kl 12.30 - 13.30: Lunsj, som deltagerne ordner selv.
Kl 13.30: Geir Hågvar: Sosial tregrening og selvforvaltning som påtrengende oppgaver i dagens norske samfunn.
Kl 15 - 15.30: Samtale om et fortsatt arbeid med disse temaer.

Litteratur til forberedelse:
Rudolf Steiner: "Sjelegåter". Antropos Forlag 2015, kapittel IV nr. 6.
Rudolf Steiner: "Menschenseele und Menschenleib in Natur- und Geist-Erkenntnis", GA 66 s. 113 - 149. Offentlig foredrag i Berlin 15. mars 1917, Steiners første foredrag om det tregrente menneske.
Geir Hågvar: "Fra livets tregrening til sosial tregrening". Libra nr. 3/2017, s. 3 - 10.

Arr.: Pedagogisk Seksjon og seksjonskretsene for medisin/landbruk og for sosialvitenskap, i samarbeid med Oslogruppen.
Seminaret er åpent for alle interesserte.

 
Tirsdag 6/3

Morten Eide:
“Evolusjonstanken og bevissthetssjelen.”
Goethes idé om fargene behandles med stor grad av enighet blant antroposofer. Ideene om morfologi og evolusjon er derimot problematiske, noe som gjenspeiler seg i den sterke uenighet innen det goetheanistiske miljø i Tyskland i dag. Denne strid sett som brytninger mellom forstandssjels- og bevissthetssjelsimpulser, og belyst ved norrøn mytologi.

 

Tirsdag 13/3

Om Bernard Lievegoed
25 år etter at Bernard Lievegoed døde, er det fortsatt mange som leser hans bøker. Psykolog Ebba Brynjulfsen (norsk, men arbeider i Nederland) har benyttet Lievegoeds biografiarbeid i sin terapi, og hun vil fortelle fra sitt møte med Bernard Livegoed og arbeidet sitt.
Sissel Jenseth presenterer arbeidet med oversettelse av boken “Menneskehetens åndelige ledelse” som planlegges utgitt på norsk i 2018.
Entré: kr 100.
Arr.: Oslogruppen i samarbeid med nettverket Vår nordiske arv.

 
Lørdag 17/3

Lørdagsseminar med Odd Lindbråten
“Åndens virkning i stoffet.”
Med utgangspunkt i stavkirkens bygg-impuls vil vi følge de sosiale ideer i enkelte verk fra arkitekturhistorien; bl.a. det egyptiske tempel, Kaba, Gralstempel-impulsen, modellbygget i Malsch og de to Goetheanumbyggene. Dette er en selvstendig fortsettelse av seminaret i november der hovedvekten lå på stavkirkeportalen.
Vi arbeider både praktisk og teoretisk.
Odd Lindbråten arbeider som lærer ved Steinerskolen i Moss, og som faglærer i billedkunst ved Steinerhøyskolen i Oslo.

Kl 11 - 15.30 i Josefines gate 12.
Entré: kr 250. Lunsj inngår.
Påmelding innen 15/3 til Sissel Jenseth, mob. 975 63 875, jenseth@online.no.
Arr.: Oslogruppen i samarbeid med nettverket Vår nordiske arv.

 

Tirsdag 20/3

Thomas Meyer (Basel):
“The World Today. Facts, Questions, Perspectives.”
The lecture will take a look at the conflict NATO - Russia, the US-intentions and the situation within the EU.

 
Onsdag 21/3

Thomas Meyer (Basel):
”Lazarus Johannes und Ahasver als eine weltgeschichtliche Polarität.”
NB: Kl 19.30 i Vidargruppen, Oscars gate 10.

 
Tirsdag 10/4

Antroposofiske ledesetninger (4)
Samtalekveld med en innledning.
Tema: Ledesetningene 100 - 102, samt Mikaelsbrevet "Den før-Mikaeliske vei og Mikael-veien". Side 70 - 75 i den norske bokutgaven.

 

Onsdag 11/4

Marcus Schneider (Basel):
”Ägyptische Hermeneutik in Mozarts Schaffen. Die karmischen Spiegelungen von Mozarts Vergangenheit.”
NB: Kl 19.30 i Vidargruppen, Oscars gate 10.

 
Tirsdag 17/4 Cato Schiøtz:
“Kristusskikkelsen i lys av antroposofien - en oversikt.”
 
Tirsdag 24/4

Christine Gruwez:
“The Art of Small Steps: a Manichaean approach of good and evil in our time.”

Why does evil seem so omnipresent in our time? Why do we often feel so powerless being confronted with it? Many are expecting a change towards the good, but how to make it happen? These questions touch at the heart of our becoming a contemporary. They are also at the heart of what Rudolf Steiner has called: the future mission of Manichaeism: “the Mani-Intention” (11/11 - 1904).
That is how we can start to understand what is meant by “the initiation into the mystery of Evil” in our epoch as a preparation for the future redemption of the evil forces (26/10 - 1918). It has become necessary to develop a sense organ for the very first fragile signs of the transformations to come. It can be small steps. But every step counts.

Christine Gruwez: Forfatter, med seminarer og foredrag over hele verden.
Temaer: Manikeisme, interkulturell dialog, kristendom og islam, hendelser i samtiden, reiser i Sør-Asia og i Iran.

 
Tirsdag 8/5 Borgny og Svein Berglund:
“De tolv urbilder. Hvor ligger individets frihet?”
Borgny og Svein Berglund forteller fra arbeidet med boken "De tolv urbilder" av Frits H. Julius (norsk utgave på Antropos 2017).
 
Tirsdag 15/5

Årsmøte i Oslogruppen

 
Fredag 18/5 - søndag 20/5 Pinsen 2018: Det usynlige mennesket i oss
Kurs med lege Kathrin Studer Senn og helseeurytmist Hans Rudolf Studer (Sveits).
Foredrag og øvelser.

For å kunne utvikle en dypere erkjennelse av oss selv, trenger vi å opparbeide en forståelse for det usynlige mennesket i oss. Kathrin Studer Senn har utgitt boken “Det usynlige menneske i os - studier og øvelser” (dansk utgave, Jupiter forlag). Her gjennomgår hun Rudolf Steiners foredrag med samme tittel fra 1922 (GA 221) trinn for trinn. Boken kan kjøpes i Antropos bokhandel. Foredragene holdes på tysk med oversettelse.
Felles eurytmiøvelser med Hans Rudolf Studer.

Det anbefales å følge kurset i sin helhet. Det er av interesse for alle som vil forstå de åndelige kreftene som lever i mennesket, ikke minst for leger, terapeuter, helsepedagoger, eurytmister og steinerpedagoger.
Alle interesserte er hjertelig velkomne!

Fredag kl 17 - 20, lørdag kl 11.30 - 20, søndag kl 11.30 - 16.30
i Josefines gate 12 og Oscars gate 10.


Deltakeravgift: kr 1200 / 800 inkl. pauseservering. Lunsj ordnes på egenhånd. Påmeldingsfrist: 14/5 til Ellen Spørck Gabriel, mob. 976 02 114,
epost:ellen.s.gabriel@gmail.com.
Arr.: Oslogruppen, Vidargruppen, Eurytmistforbundet, Norske Legers Forening for Antroposofisk Medisin (NLFAM) og Høyskolekretsen for medisin, terapi og landbruk.

Et detaljert program er under utarbeidelse. Se www.dialogos.no/kalender.
For mer info. kontakt: Bergljot Sanden, mob. 478 50 824, bergljotsanden@gmail.com.
 
 

OSLOGRUPPEN AV ANTROPOSOFISK SELSKAP
JOSEFINES GT.12, 0351 OSLO
WWW.OSLOGRUPPEN.NO
___________________________________________________
Velkommen - Programmet - Foredragsholdere - Karl-Martin Dietz -
Kurs/studiegrupper - Utstillinger - Annet i huset - Om Oslogruppen -
Antroposofi - Rudolf Steiner - Artikler - Linker
TIL TOPPEN AV SIDEN