Oslogruppen av Antroposofisk Selskap
_______
 
Velkommen
Programmet
Foredragsholdere
Karl-Martin Dietz
____________
KURS
STUDIEGRUPPER
____________
Utstillinger
Annet i huset:
Utleie av lokaler
Biblioteket
Antropos
Libra
Om Oslogruppen
Kontakt oss
Antroposofi
Rudolf Steiner:
Biografisk skisse
Steiner i Norge
Litterært verk
Nye utgivelser
på norsk
Forlagslinker
Artikler
Linker
 
 
 
 
 
 
 
www.oslogruppen.no

KURS / STUDIEARBEID
I JOSEFINES GT. 12
Høstsemesteret 2018

 
________________

STUDIEARBEIDE
Annenhver torsdag kl. 11.15 fortsetter arbeidet med Rudolf Steiners foredrag om Lukasevangeliet.

________________
SAMTALEGRUPPE OM TEKNOLOGIENS VIRKNINGER
Lørdag 10/11 og lørdag 1/12
Kl 12 - 14 i biblioteket:
"Har teknologien utviklet seg fra å være tjenende til å bli styrende? Hva går i så fall tapt underveis?"
Innledning til samtale ved Lars Wetlesen Gran.

________________

STUDIE- OG SEMINARARBEID
Menneskesyn og samfunnsutvikling
Etter avtale. Henvendelse: Geir Hågvar, tlf. 67 54 17 35.

________________

 
 
OSLOGRUPPEN AV ANTROPOSOFISK SELSKAP
JOSEFINES GT.12, 0351 OSLO
WWW.OSLOGRUPPEN.NO
___________________________________________________
Velkommen - Programmet - Foredragsholdere - Karl-Martin Dietz -
Kurs/studiegrupper - Utstillinger - Annet i huset - Om Oslogruppen -
Antroposofi - Rudolf Steiner - Artikler - Linker