Oslogruppen av Antroposofisk Selskap
_______
 
Velkommen
Programmet
Foredragsholdere
Karl-Martin Dietz
Kurs
Studiegrupper
Utstillinger
Annet i huset:
Utleie av lokaler
Biblioteket
Antropos
Libra
____________
OSLOGRUPPEN
KONTAKT OSS
MEDLEMSKAP
GAVEFONDET
KLASSEARBEIDET
____________
Antroposofi
Rudolf Steiner:
Biografisk skisse
Steiner i Norge
Litterært verk
Nye utgivelser
på norsk
Forlagslinker
Artikler
Linker
 
 
 
 
 
 
 
www.oslogruppen.no
OM OSLOGRUPPEN
Oslogruppen ble stiftet 1936 og har nå i 86 år drevet et utadrettet arbeid med antroposofi, åpent for alle interesserte. Emnene spenner over et stort register, f. eks. kulturhistorie, biografier, filosofi, kunstneriske og vitenskapelige problemstillinger og samfunnsspørsmål, alt i lys av det utviklingsperspektiv og det menneskesyn som antroposofien åpner for. Antroposofien gir et arbeidsstoff som fordyper forståelsen av mennesket som utviklingsvesen, og som derfor også bidrar til løsninger i mange praktiske sammenhenger som det moderne menneske står oppe i.

OSLOGRUPPENS STYRE

Arne Møller, mob 48111581;
Morten Eide, mob 47370305; Ellen Spørck Gabriel, mob 97602114; Sissel Jenseth, mob 97563875; Geir Hågvar, tlf 67541735; Grete F. Hågvar (kasserer), tlf 67541735.

Oslogruppens adresse: Josefines gt. 12, 0351 Oslo
Oslogruppens postadresse: Oslogruppen, Postboks 7045 Majorstuen, 0306 Oslo

Oslogruppens webadresse:   www.oslogruppen.no

Oslogruppens bankkonto for innbetaling av medlemsbidrag og gaver: 1254.05.17795

OM MEDLEMSKAP

Medlemskap i Antroposofisk Selskap tegnes vanligvis gjennom gruppene - ta kontakt med et av styremedlemmene - eller ved direkte henvendelse til Antroposofisk Selskap i Norge. Medlemskap kan også tegnes via nettstedet:  www.antroposofi.no
Medlemsbidraget i Oslogruppen er kr 500 pr. år i 2022. I tillegg kommer kontingenten til landsselskapet.

For informasjon om det Allmenne Antroposofiske Selskap med sentrum i Dornach, Sveits, se: http://goetheanum.ch/STIFTELSEN OSLOGRUPPENS GAVEFOND

Oslogruppens gavefond er en selvstendig stiftelse. Stiftelsens oppgave er i første rekke å støtte arbeidet til Oslogruppen av Antroposofisk Selskap. Annen antroposofisk virksomhet i Oslo-området kan også støttes.
Gaver kan sendes til: Stiftelsen Oslogruppens Gavefond, Oscars gate 12, 0352 Oslo.
Bankgiro 1607 34 60003.
Kontaktperson: John Michael Hudtwalcker.
Henvendelser og søknader sendes pr. e-post til gavefondet(at)gmail.com.KLASSEARBEIDET

for medlemmer i Den frie høyskole for åndsvitenskap finner sted ca. hver 4. uke på søndager i Oslo. Nærmere informasjon om dette arbeide kan fåes ved henvendelse til Hans Henrik Backer, mob 99296251; Bente Katja Bø, mob 91341531; Arne Enge, tlf 22955070 eller Elizabeth Wirsching, mob 47623744.

 
 
OSLOGRUPPEN AV ANTROPOSOFISK SELSKAP
JOSEFINES GT.12, 0351 OSLO
WWW.OSLOGRUPPEN.NO
___________________________________________________
Velkommen - Programmet - Foredragsholdere - Karl-Martin Dietz -
Kurs/studiegrupper - Utstillinger - Annet i huset - Om Oslogruppen -
Antroposofi - Rudolf Steiner - Artikler - Linker
TIL TOPPEN AV SIDEN